Uwaga zapisy do Naszej Szkoły odbywają się poza elektronicznym systemem zapisów do Szkół. Aby zapisać się do Naszej Szkoły należy wypełnić zgłoszenie online, zadzwonić lub spotkać się z nami w Sekretariacie Szkoły.

Uwaga zapisy do naszej Szkoły odbywają się poza elektronicznym systemem zapisów do szkół. Aby zapisać się do naszej Szkoły należy wypełnić zgłoszenie online, zadzwonić lub spotkać się z nami w sekretariacie szkoły.

technikum Weterynaryjne

technikum Weterynaryjne

Zapisz się już dziś

Wpisowe: 0 zł

Czesne: 0 zł/mc

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia

Okres nauki: 5 lat

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I i II klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do technikum Weterynaryjnego trwają

Odtwórz wideo

Technikum Weterynaryjne w Toruniu to sposób na zdobycie kompetencji w zakresie weterynarii, którą można zdobyć w swojej karierze zawodowej.

Zajęcia opierają się na kształceniu zawodowym z rozszerzeniem przedmiotów takich jak biologia i chemia. Wzorując się na zachodnim modelu nauczania oraz systemie studiów wyższych, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Uczeń, lub jego Opiekun mogą wybierać przedmioty dodatkowe, realizowane w trakcie nauki w Technikum Weterynaryjnym. Przedmioty dodatkowe są poza podstawowym programem nauczania, i wybierane indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.
Istotnym elementem są także przedmioty zawodowe, takie jak:

 

 • Anatomia i fizjologia zwierząt,
 • Rozród, chów i inseminacja zwierząt,
 • Diagnostyka weterynaryjna,
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt,
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce.
 • Przedmioty te realizowane są w formie teoretyczne i praktycznej. Uczniowie zdobywają umiejętności m.in. w zakresach: bezpieczeństwa i higieny pracy, zabiegów sanitarno – higienicznych i fizykoterapeutycznych, badań laboratoryjnych zwierząt oraz pierwszej pomocy.

Ponadto uczniowie poszerzają swoje kompetencje społeczne, podstawy znajomości ekonomii i rynku pracy oraz handlu usługami, rozwijają zmysł empatii, poczucie estetyki, oraz zgłębiają zagadnienia społeczno – kulturowo – historyczne.

Zakres wiedzy teoretycznej jest również znacząco rozszerzony o anatomię, etykę pracy, fizjologię, psychologię, nauki o zdrowiu i historię, a program opracowany przez doświadczonych nauczycieli i wykładowców akademickich, zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji.

Podczas nauki uczeń będzie objęty szeregiem dodatkowych szkoleń z zakresu:

 • Zoopsychologia zwierząt
 • Hematologia
 • Behawioryzm psów i kotów
 • Badania USG zwierząt
 • Dogoterapia
 • Felinoterapia

Jeżeli jednak okazało by się, że wybrana klasa nie jest dla Ciebie w swojej ofercie posiadamy również inną klasę klase informatyczna. Istnieje jednak możliwość, iż żadna z klas technikum nie będzie odpowiednia. Tutaj zachęcamy do zapoznania się z ofertą Akademickie LO.

Technikum dla młodzieży

Zobacz ile się u nas dzieje

szkoła liderów

Patronem Technikum jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Technikum Dla Młodzieży współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

wydarzenia

z życia szkoły

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

ALO-Anna_Forys-Hussein-Torun

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Technikum dla Młodzieży

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wniosek o przyjęcie do Technikum dla Młodzieży

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.